Straumsundet Twitter politi

#Bergen #Voss #Bergenjernbanestasjon #Vossjernbanestasjon: RUSS2022 skal reisa til Geilo med toget. Politiet er tilstades med uniformert politi. Formål: førebygging, råd og rettleiing.

#Bergen #Arna #Garnesstølen - Kl. 14:06 - Nødetatane rykker ut etter melding om mogleg brann i einebustad. Alle bebuarar er komme seg ut.

Straume Twitter Vegtrafikksentralen

Fv 540 Løvstakktunnelen stengt i ca. 30 min. pga teknisk vedlikehold.

E16 Gudvangatunnel stengt pga bil med haveri som står midt i kjørebanen.

Sotrabrua