Straumsundet Twitter politi

#IndreArna #Arnanipatunnelen Kl 1158. Politi og ambulanse rykte ut til tunnelen etter melding om at to bilar har vore involverte i trafikkulykke - påkøyring bakfrå. Tunnelen er stengd. Alle involverte skal vera bevisste og ute av køyretøya. Bilberger er bestilt.

#Lyderhornveien #Sotraveien #Lyngbøvatnet. Politiet på staden etter melding om fleire svanar som har vore ute i vegbanen. Freistar etter beste evne å få svanene tilbake til vatnet i nærleiken.

Straume Twitter Vegtrafikksentralen

E16 Takvam i Bergen, mellom Osterøybroen og Arnanipatunnelen: Vogntog med havari i høyre felt, retning Bergen. Fare for kø! Politiet er på stedet.

E16 Arnanipatunnelen i Bergen: Stengt pga bilberging.

Sotrabrua