Øving Hordaland 2011
 
Klikk her for å se stort bilde (W.0)  X  (H.0) .
 
 
I samarbeid med kommunane i Hordaland og ei rekkje andre aktørar gjennomfører Fylkesmannen Øving Hordaland 2011 i dag 29. september. Hovudmålsetjinga for øvinga er at kommunane skal utvikla og oppdatera planar for bortfall av straum som følgje av ekstremvér.