Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Mte 2016
       
      Str:  
0   2016-02-10     108,32 MB  
0   2016-04-13     73,12 MB  
0   2016-05-26     53,14 MB  
0   2016-06-15     24,85 MB  
0   2016-06-20     53,08 MB  
0   2016-09-21     72,57 MB  
0   2016-11-02     61,74 MB  
0   2016-12-14     85,38 MB  

Denne tenesta er levert av: