Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Mte 2014
       
      Str:  
0   2014-02-12     58,72 MB  
0   2014-04-09     66,40 MB  
0   2014-05-21     99,57 MB  
0   2014-06-18     84,52 MB  
0   2014-09-17     66,04 MB  
0   2014-11-05     83,92 MB  
0   2014-12-29     11,49 MB  

Denne tenesta er levert av: