Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Mte 2011
       
      Str:  
0   2011-02-02     55,74 MB  
0   2011-04-12     66,10 MB  
0   2011-06-08     75,45 MB  
0   2011-09-21     21,78 MB  
0   2011-11-09     60,32 MB  
0   2011-12-07     85,65 MB  

Denne tenesta er levert av: